Rekisteri­seloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Lea Bisio
Y-tunnus: 3016060-3
Osoite: Merimiehenkatu 10 B 8
Postinumero: 00150
Postitoimipaikka: Helsinki
Sähköpostiosoite: lea@bisio.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Lea Bisio
Sähköpostiosoite: lea@bisio.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
• Asiakkaan tunnistamiseen
• Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan tilauksen / oston käsittelyä varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt tiedot).

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.